Patrull tuleb appi, kui:
  • ühistu (elamu) territooriumil viibivad soovimatud isikud;
  • rikutakse elanike kodu- ja öörahu.

Patrulli saab kohale kutsuda ühistu (elamu) poolt selleks volitatud isik.

Lisavõimalused:
  • Visuaalne vaatlus

Patrullekipaaž sooritab vastavalt tellitud graafikule vaatluse korteriühistu (elamu) territooriumil, kontrollib parklaid, maja lähiümbrust jms.

Kui turvatöötajad märkavad midagi kahtlast või reaalset ohtu ühistu (elamu) varale või selle elanikele, teavitavad nad kohe juhtimisekeskusele ja ühistu (elamu) poolt määratud kontaktisikut ning lahendavad olukorra ise või kaasavad politsei ja päästeteenistuse.

  • Trepikodade kontroll

NordSecurity  patrull kontrollib vastavalt tellitud graafikule lisaks ühistu (elamu) ümbrusele ka trepikodasid.

Kui turvatöötajad märkavad midagi kahtlast või reaalset ohtu ühistu (elamu) varale või selle elanikele, teavitavad nad kohe  juhtimisekeskust ja ühistu (elamu) poolt määratud kontaktisikut ning lahendavad olukorra ise või kaasavad politsei ja päästeteenistuse.

Soovid rohkem infot?