• Nordsecurity eriväljaõppega ihukaitsjad oskavad lahendada erinevaid konfliktsituatsioone tsiviliseeritud viisil, kiiresti ja tähelepanu äratamata. Vajadusel on nad võimelised kasutama nii käsivõitluse tehnikaid kui relvi.
  •  Väljaõppe head taset kinnitab International Bodyguard Association’i sertifikaat.
  • Meie töötajad on saanud eriväljaõppe, et kaitsta inimesi ja nende vara mitmesuguste rünnete, tulekahjude ja võimalike õnnetuste eest, osata anda ja organiseerida esmaabi.
  • Kriitilistes olukordades annab valvekeskus patrullüksustele täiendavat abi. Igal hetkel on meie klientide teenistuses väljaõppinud turvatöötajad.

Soovid rohkem infot?