Automaatne Tulekahju Signalisatsioon (ATS) annab võimaluse avastada tulekahju võimalikult varases staadiumis.

Automaatsed tulekahjusüsteemid jagunevad konventsionaalseteks – ja adresseeritavateks.

  • Konventsionaalne tulekahjusignalisatsioon – Paigaldatakse eelkõige väiksematele pindadele ja lihtsama ruumide jaotusega hoonetesse. Süsteemi eeliseks on tema lihtne ülesehitus ja sellest tulenevalt ka soodsam seadmete hind.
  • Adresseeritav tulekahjusignalisatsioon – Kasutatakse reeglina suuremates hoonetes ja majutusasutustes ning inimeste kogunemiskohtades. Adresseeritav tulekahjusignalisatsioon süsteem võimaldab tuleohu koha kindlaks määrata anduri täpsusega.

Soovid rohkem infot?