Nordsecurity administraatorid:
 • valdavad keeli
 • on usaldusväärsed ja vastutustundlikud
 • teavad, kuidas käituda hädaolukordades: vajadusel teavitavad  juhtimiskeskust ja operaator saadab sündmuskohale patrullekipaaži
 • oskavad anda esmaabi
 • suudavad juhtida evakuatsioone
 • tagavad turvameetmete vastavuse seadustele ja tavadele
 • jälgivad turvaseadmete korrasolekut
Firma töökorraldust tundev administraator tegutseb vastavalt ettevõtte vajadusele ja lepingule
 • hoiab ära võõraste sissepääsu hoonesse
 • vastab telefonile, võtab vastu ja annab edasi teateid
 • on esmane külaliste vastuvõtja
 • hoolitseb külaliste eest
 • korraldab külaliste kokkusaamise kliendiga
 • trükib kirju, saadab fakse, elektronkirju, teeb koopiatöid
 • registreerib sisse- ja väljatuleva posti, organiseerib selle edasitoimetamise
 • korraldab kullerteenust jpm

Soovid rohkem infot?