Teenused

Koduvalve tehnilised lahendused

Täisteenus

Nord Security patrullekipaaž reageerib igale objektil juhtimiskeskusesse saabunud häirele. Häire põhjust saadetakse kontrollima alati kõige lähemal viibiv vaba ekipaaž. Häirest informeeritakse valveobjekti kontaktisikuid ning vajadusel politseid ja päästeteenistust. Kui häire on tekitatud juhuslikult siis on kliendil võimalik häire tühistada salasõnaga 1 minuti jooksul. Häiretele väljasõidud on arvestatud teenuse kuutasu sisse, v.a valehäiretele reageerimine.

Kombiteenus

Häiressignaali saabudes juhtimiskeskusesse võetakse ühendust kliendiga kes otsustab kas soovib saata patrullekipaaži objekti kontrollima. Juhul kui kliendi või kontaktisikuga ei õnnestu 3 minuti jooksul ühendust saada saadetakse patrullekipaaž automaatselt objekti kontrollima.
Kui olukord nõuab siis informeeritakse politseid ja päästeteenistust. Juhul kui tegemist oli valehäirega on kliendil võimalik kolme minuti jooksul salasõnaga tühistada. Kombineeritud teenuse puhul on patrullekipaaži väljasõidud eraldi tasu eest, mis ei ole arvestatud kliendi kuutasu sisse.

Valveseadmete paigaldus ja hooldus

Paigaldame ja hooldame kõige enam levinud valve- ja videovalvesüsteeme.